skiul nautic este un sport costisitor, iar cand stai prost cu finantele, te multumesti si cu varianta pe mal, ingropat bine in nisip :D

YouTube Preview Image